Plavalna šola

Plavalna šola Plavalnega kuba Branik Maribor poteka od sredine septembra do konca šolskega leta oziroma do zaprtja kopališča Pristan.

V Plavalno šolo se vpisuje otroke stare 4 leta in več.

Na začetku Plavalne šole se izvajajo uvodna testiranja in razporejanje otrok v skupine po znanju plavanja. Večja testiranja se izvajajo na začetku plavalne šole.

Otroka je možno priključiti skupinam Plavalne šole,ne glede na znanje plavanja,

tudi izven termina večjega testiranja.

V plavalni šoli obstajajo štiri skupine, ki so ločene glede na znanje oziroma glede na kriterije posamezne skupine.

Skupine so:

MORSKE ZVEZDICE

– skupina otrok starih 4 leta in izvajajo program prilagajanja na vodo. Vadba se izvaja v malem bazenu, na delu, kjer imajo otroci dno.

Vadba v skupini Morskih zvezdic poteka 1x tedensko in sicer ob petkih 16:15 do 17:15.

Cilj: prilagoditev otrok na vodo (nimajo straha) ter priprava na delo v skupini »rakcev«

RAKCI

skupino so vključeni otroci, ki še ne znajo plavati so starejši od 4.5 let in v tej skupni izvajajo prve korake plavanja, od prilagajanja do prve tehnike plavanja, oziroma izvajajo cilje, ki so zastavljeni s kriteriji te skupine

Vadba v skupini Rakcev poteka 2x tedensko in sicer ob ponedeljkih in sredah od 16:15 do 17:15 ali ob torkih in četrtkih od 16:15 do 17:15. Vadba se izvaja v malem bazenu ob robu in po širini bazena.

Cilj: osvojiti zakonitosti upora vode, potopiti glavo pod vodo (brez prijemanja za obraz), gledati pod vodo, izdih v vodo ter osvojiti drsenje in prvo tehniko plavanja (kravl)

MORSKI KONJIČKI

–  v skupino so vključeni otroci, ki izpolnjujejo zahteve prejšnjih kriterijev, oziroma delno obvladajo eno tehniko plavanja.

Otroci v skupini preko vaj dopolnjujejo prve tehnike plavanja (kravl in hrbtno).

Vadba v skupini Morskih konjičkov  poteka 2x tedensko in sicer ob ponedeljkih in sredah ali ob torkih in četrtkih od 17:00 do 18:15. Vadba se izvaja v malem bazenu ob robu in po širini bazena.

Cilj: osnovno izvajanje koordinacije v  tehnikah plavanja (kravl ali hrbtno)

ŽELVICE

– skupina otrok, ki izpolnjujejo zahteve prejšnjih kriterijev. Otroci v skupini preko vaj osvajajo osnove tehnike plavanja (kravl hrbtno in prsno). Cilji skupine so:

Vadba v skupini Želvic  poteka 2x tedensko in sicer ob ponedeljkih in sredah ali ob torkih od 18:00 do 19:15 in petkih od 17:00 do 18:15. Vadba se izvaja v malem bazenu in srednjem bazenu ob robu in po dolžini bazena.

Cilj: osnovna tehnika kravl, hrbtno in prsno z usklajenim dihanjem