MMMARIBOR,

SLOVENIJA 14. IN 15. DECEMBER 2019

 • Organizator tekmovanja / Organizer of the competition:

                       

                        Plavalni klub Branik Maribor

                        Koroška cesta 33

                        2000 Maribor, Slovenija

                        tel/GSM:        +386 41 682 016

                        e-mail:           plavalniklubbranik@siol.net   

                                               

 • Starostne kategorije / Age categories:

 

 

moški/male:

 

 

ženske/female:

M3

2004, 2005

 

W3

2005, 2006

M2

2002, 2003

 

W2

2003, 2004

M1

2001 in starejši / and older

 

W1

2002 in starejše / and older

 

 

 • Program tekmovanja / Competition Program:

  

 1. del – sobota / Saturday – 09.00

 

 

 

50 m

prsno / breaststroke

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

50 m

prosto / freestyle

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

100 m

hrbtno / backstroke

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

200 m

prosto / freestyle

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

100 m

delfin / butterfly

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

200 m

prsno / breaststroke

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

200 m

mešano / ind. medley

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

1500 m

prosto / freestyle

M (absolutno/open)

 

 

800 m

prosto / freestyle

W (absolutno/open)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. del – sobota / Saturday – glej urnik tekmovanja / see competition schedule 

 

 

50 m

prsno / breaststroke

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

50 m

prosto / freestyle

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

100 m

hrbtno / backstroke

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

200 m

prosto / freestyle

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

100 m

delfin / butterfly

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

200 m

prsno / breaststroke

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

200 m

mešano / ind. medley

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

1500 m

prosto / freestyle

M (absolutno / open)

boljša skupina / best group

 

800 m

prosto / freestyle

W (absolutno / open)

boljša skupina / best group

 

 

 1. del – nedelja / Sunday – 09.00

 

 

 

50 m

delfin / butterfly

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

50 m

hrbtno / backstroke

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

400 m

prosto / freestyle

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

200 m

delfin / butterfly

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

100 m

prsno / breaststroke

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

200 m

hrbtno / backstroke

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

400 m

mešano / ind. medley

M, W (absolutno/open)

 

 

100 m

prosto / freestyle

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Predtekmovanje / heats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   del  - nedelja/Sunday – glej urnik tekmovanja / see competition schedule 

 

 

50 m

delfin / butterfly

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

50 m

hrbtno / backstroke

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

400 m

prosto / freestyle

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

200 m

delfin / butterfly

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

100 m

prsno / breaststroke

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

200 m

hrbtno / backstroke

M, W

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

400 m

mešano / ind. medley

M, W (absolutno/open)

boljša skupina / best group

 

100 m

prosto / freestyle

M1+M2+M3, W1+W2+W3

Finale / finals M3+M2+M1+W3+W2+W3

 

800 m

prosto / freestyle

M (absolutno / open)

boljša skupina / best group

 

1500 m

prosto / freestyle

W (absolutno/open)

boljša skupina / best group

 

 

 • Tekmovanje bo potekalo v pokritem olimpijskem bazenu,

50 m, 8 prog, globina 2,2 m, temperatura vode 26,5oC,

v soboto in nedeljo 14. decembra in 15. decembra 2019

 

 • Urnik tekmovanja:
  • predtekmovanja: segrevanje ob 8:00, tekmovanje ob 9:00,
  • finala: segrevanje ob 16:00, tekmovanje ob 17:00.

 

 • Štartnina bo 5 € na start in jo je potrebno vplačati pred pričetkom dopoldanskega dela tekmovanja.

 

 • Merjenje časov bo elektronsko.

 

 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in FINA.

 

 • Pravico nastopa na tekmovanju bodo imeli vsi registrirani tekmovalci matičnih plavalnih zvez. Na tekmovanju bodo lahko nastopili vsi plavalci rojeni 2005 in starejši ter plavalke, rojene leta 2006 in starejše.

 

 • Sistem tekmovanja: tekmovanje bo potekalo v dopoldanskem (predtekmovalnem) in popoldanskem delu s finali. V dopoldanskem delu bodo tekmovalci razvrščeni v skupine po prijavljenih rezultatih, ne glede na starost. Popoldanska finala se bodo izvajala po sistemu:

 

Finale C samo za M3+W3

Finale B za M3+W3+M2+W2

Odprto finale A za M3+W3+M2+W2+M1+W1

 

V finalu C plava osem kadetov. V finalu B kadeti izpodrivajo mladince in finalu A kadeti in mladinci izpodrivajo člane. Izjemi sta disciplini 800/1500m prosto ter 400m mešano, kjer bodo tekmovalci razvrščeni v skupine po prijavljenih časih, zadnja - najboljša skupina pa bo nastopila v popoldanskem finalnem delu tekmovanja. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijavljenih tekmovalcev v disciplinah 800m/1500m prosto in 400m mešano omeji nastop samo 16-ih najhitrejših. V primeru več kot 400 prijavljenih plavalcev si organizator pridržuje pravico spremembe razporeda plavanja skupin. V tem primeru, zadnje tri skupine v vsaki individualni disciplini, razen 800 in 1500 m prosto ter 400 mešano, nastopajo na začetku dopoldanskega dela tekmovalnega programa. Po odplavanem programu se v okviru vsake discipline objavijo rezultati, tekmovalni program pa se nadaljuje s plavanjem vseh preostalih skupin ponovno od začetka. Po koncu celotnega dopoldanskega programa se objavijo uradni rezultati in seznami tekmovalcev, ki so se uvrstili v finale. V primeru, da so v finalni nastop uvrščeni manj kot trije plavalci, se finalni nastop odpove.

 

Nagrade:

 

 • Najboljši trije plavalci v vsaki kategoriji popoldanskega finala prejmejo medalje. V primeru, da v finalu ni treh tekmovalcev v kategoriji se upoštevajo rezultati iz dopoldanskega predtekmovanja.
 • Prvi trije plavalci in plavalke z najboljšim seštevkom LEN točk iz treh (3) finalnih nastopov, bodo nagrajeni z denarnimi nagradami: 1. mesto 600€, 2. mesto 300€, 3. mesto 100€.
 • Rok za prijavo je 10. december 2019.

 

Veselimo se vaše udeležbe na tekmovanju in vas športno pozdravljamo!

 

 

 • The competition will take place in Maribor (Slovenia) In-door Olympic Swimming-Pool: 50 m, 8 lines, depth 2,2 m, water temperature 26,5oC, on Saturday 14th December and Sunday 15th December 2019.

 

 • Competition Schedule:
  • qualifying rounds: warm-up at 8 a.m., 9 a.m. competition,
  • finals: warm-up at 16:00, 17:00 start ob competition.

 

 • Entry fee for each entered start amount of 5 € has to be paid prior to the competition.

 

 • Times will be measured electronically by TIMING PZS.

 

 • The competition will be governed by the PZS and FINA regulations.

 

 • The Competition right is given to all registered competitors of the swimming organizations who have reached the qualifying norms for participating (in the previous competitions). At the competition all the male swimmers born 2005 or older and female swimmers born 2006 or older are allowed to participate.

 

 • Competition system: the competition will be conducted in two sessions, the qualifying rounds in the morning and finals in the afternoon. Groups for the morning part will be composed on the basis of the submitted results, regardless of competitor’s age. The finals will be based on the following system:

 

 • Final C only for M3 and W3

 

 • Final B for M3, W3, M2 and W2

 

 • Open final A for M3, W3, M2, W2, M1 and W1

 

 • Final C will contain only M3 or W3 category. In Final B, M3 and W3 swimmers have priority over M2/W2. In the open A final junior categories (M3/W3 and M2/W2) have priority over open category swimmers. The exceptions are: the 800m/1500m freestyle and 400m individual medley, where the competitors will be grouped according to the submitted time results. The last group of the above mentioned events will, however, compete in the afternoon (final) part of the competition. In case of an excessive number of registered competitors for the 800m/1500m freestyle and 400m individual medley disciplines, the organizer reserves the right to limit the number of competitors to the fastest 16 based on the submitted times. In the event of more than 400 registered competitors the organizer reserves the right to amend the schedule of heats. That is, the fastest 3 heats in each individual event, except for 800m and 1500m freestyle and 400m individual medley, would swim in the beginning of the morning session. After the completion of the program the results for each event are published, while the session proceeds with all of the remaining heats in all events from the beginning. Following the completion of the morning session the official results and the lists of finalists are published. In case that there will be less than three swimmers in the final, the final will be canceled.

 

 • Prizes:
  • The best three competitors in the afternoon finals in each category in each event (with regards to the preliminary competition results) are awarded medals. In case that there less than 3 swimmers in the finals from a particular category, then preliminary session results are taken into account.

 

 • Best three female and male competitors in an open class, who will, by LEN Score tables, gain the highest sum of points in three (3) final results will be awarded with prize money: 1st place 600€, 2nd place 300€, 3rd place 100€..
 • Entries should be submitted on forms by 10th of December 2019 in lenex file.

 

 

We are looking forward to Your participation on Swimming Competition Maribor ‘19!